MEVZUAT

İDARİ PARA CEZALARI
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almayan iş yerleri ve işverenlere uygulanan idari para cezaları 6331 Sayılı İSG Kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları Tablosunda belirtilmiştir.

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ
 

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 1/7/2017 tarihinde, 

50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 1/1/2014 tarihinde,

Diğer iş yerleri için 30/13/2012 tarihinde,

yürürlüğe girer.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
 

Kanunun amacı; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

TEHLİKE SINIFLARI

 

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir.

Copyright 2017 © Gün Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi