İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca işveren:

  • Çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirir.

  • On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir.

  • Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

  • İş yerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.

HİZMETLERİMİZ

İş Yeri Hekimi

Please reload

İş Güvenliği Uzmanı

Please reload

Diğer Sağlık Personeli

Please reload

Copyright 2017 © Gün Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi