Mutlu Zengin
Acil Tıp Teknisyeni

Kurucu Ortak

Mutlu Zengin,

1987 Fatsa doğumlu, evli ve 2 çocuk annesi...

HAKKIMIZDA

Gün Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, ulusal ve uluslararası alanda iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve yönetmeliklerini sektörlere uygulayarak sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları yaratmayı amaçlamaktadır.

Gün Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin amacı;

  • Çalışma ortamında bulunan iş sağlığı ve güvenliği bakımında riskli durumları analiz etmek ve kontrol altına almak,

  • İş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalığı artırmak ve geliştirmek üzere eğitimler düzenlemek,

  • Üretim verimliliğini artırmak, iş kazası ve meslek hastalığı risklerini sıfıra indirmek üzere ölçüm ve analiz yapmaktır.

Cevdet Zengin
İş Yeri Hekimi
Rukiye Aşkın Doğaç
İş Güvenliği Uzmanı

Kurucu Ortak

Rukiye Doğaç,

1984 Adana doğumlu, lisansını Niğde Üniversitesi Kimya ve yüksek lisansını Işık Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Bölümü'nde tamamladı. Çeşitli firmalarda iş güvenliği uzmanı olarak çalıştı. Halen iş güvenliği uzmanı olarak mesleğini ifa etmektedir...

Kurucu Ortak

Dr. Cevdet Zengin, 

1967 Ordu doğumlu, Ordu lisesini 1984 yılında bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne devam etti. 1992 yılında tıp doktoru ünvanı ile mezun olduktan sonra mecburi hizmetini Niğde'de tamamladı. Çeşitli sağlık kuruluşlarında kurucu ortak ve çalışan olarak bulundu. Halen iş yeri hekimi olarak mesleğini ifa etmektedir...

Copyright 2017 © Gün Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi